Προσθέστε το site στα αγαπημένα σας.   Επιστροφή στην αρχική σελίδα  
 
Τι είναι Τι θεραπεύουν Λόγοι φύλαξης Διαδικασία λήψης
Κit Συλλογής Sample Video Βιβλιογραφία Διεθνής τύπος
 

Τι θεραπεύουν
 
 
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ* ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

*Εγκεκριμένες ασθένειες που επισήμως αναγράφονται στο "National Marrow Donor Program"

  Οξίες λευχαιμίες  
 


Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία, Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία, Οξεία Διφαινοτυπική Λευχαιμία, Οξεία Μη-διαφοροποιημένη Λευχαιμία.

 
  Χρόνιες λευχαιμίες  
 


Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία, Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία, Νεανική Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία, Νεανική Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία.

 
  Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα  
 


Αντιστεκόμενη (σε θεραπεία) Αναιμία, Αντιστεκόμενη (σε θεραπεία) Αναιμία με Δακτυλιωτούς Σιδηροβλάστες, Αντιστεκόμενη (σε θεραπεία) Αναιμία με Πλεονάζοντες Βλάστες, Αντιστεκόμενη (σε θεραπεία) Αναιμία με Πλεονάζοντες Βλάστες σε Μεταμόρφωση, Χρόνια Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία.

 
  Διαταραχές βλαστοκυττάρων  
 


Απλαστική αναιμία (σοβαρή), Αναιμία Fanconi, Παροξυσμική Νυκτερινή Αιμοσφαιρινουρία.

 
  Μυελοπολλαπλασιαστικές διαταραχές  
 


Οξεία Μυελοϊνωση, Αγνωστογενής Μυελοειδής Μεταπλασία (μυελοϊνωση), Αληθής Πολυκυτταραιμία, Ουσιαστική Θρομβοκυτταραιμία.

 
  Λεμφοπολλαπλασιαστικές διαταραχές  
 


Μη-Hodgkin's Λέμφωμα, Ασθένεια Hodgkin's, Προλεμφοκυτταρική Λευχαιμία.

 
  Διαταραχές Φαγοκυττάρων  
 


Σύνδρομο Chediak-Higashi, Χρόνια Κοκκιοματώδης Ασθένεια, Ανεπάρκεια Ουδετερόφιλης Ακτίνας, Δικτυωτή Δυσγένεση.

 
  Ασθένεις Αποθήκευσης Λιποσωμάτων  
 


Μυκοπολυσακχαριδώσεις (MPS), Σύνδρομο Hurler (MPS-IH), Σύνδρομο Scheie (MPS-IS), Σύνδρομο Hunter's (MPS-II), Σύνδρομο Sanfilippo (MPS-III), Σύνδρομο Morquio (MPS-IV), Σύνδρομο Maroteaux-Lamy (MPS-VI), Σύνδρομο Sly, Ανεπάρκεια Βήτα-Γλυκουτονιδάσης (MPS-VII), Αδρενολευκοδυστροφία, Μυκολιπίδωση II, Ασθένεια Krabble, Ασθένεια Gaucher's, Ασθένεια Niemann-Pick, Ασθένεια Wolman, Μεταχρωματική Λευκοδυστροφία.

 
  Ιστοκυτταρικές Διαταραχές  
 


Κληρονομική Ερυθροφαγοκυτταρική Λεμφοϊστοκυττάρωση, Ιστοκυττάρωση-Χ, Αιμοφαγοκυττάρωση.

 
  Κληρονομικές Ανωμαλίες Ερυθροκυττάρων  
 


Βήτα Μείζων Θαλασσαιμία, Καθαρή Απλασία Ερυθρών αιμοσφαιρίων, Δρεπανοκυτταρική Ασθένεια.

 
  Συγγενείς Διαταραχές Ανοσοποιητικού Συστήματος  
 


Αταξία-Τελαγγειεκτασία, Σύνδρομο Kostmann, Ανεπάρκεια Προσκόλλησης Λευκοκυττάρων, Σύνδρομο DiGeorge, Σύνδρομο Εκτεθειμένων Λεμφοκυττάρων, Σύνδρομο Omenn's, Σοβαρή Συνδυασμένη Ανοσοανεπάρκεια, SCID με Ανεπάρκεια Απαμινάσης Αδενοσίνης, Απουσία των Τ & Β Κυττάρων SCID, Απουσία των Τ Κυττάρων, Φυσιολογικά Β Κύτταρα SCID, Κοινή Μεταβλητή Ανοσοανεπάρκεια, Σύνδρομο Wiskott-Aldrich, Χ-Συνδεδεμένη Λεμφοπολλαπλασιαστική Διαταραχή, Άλλες Κληρονομικές Διαταραχές, Σύνδρομο Lesch-Nyhan, Υποπλασία Χόνδρου, Θρομβασθένεια Glanzmann, Οστεοπέτρωση.

 
  Κληρονομικές ανωμαλίες Αιμοπεταλίων  
 


Αμεγακαρυωκυττάρωση / Συγγενής Θρομβοκυτταροπενία.

 
  Διαταραχές κυτταροπλάσματος  
 


Πολλαπλό μυέλωμα, Λευχαιμία Κυτταροπλάσματος, Μακροσφαιριναιμία Waldenstro's.

 

 

 


Copyright © 2005
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
Προτεινόμενη ανάλυση οθόνης 1024 Χ 768
Προτεινόμενος browser: MS Internet Explorer 5.0+

Επίσημος αντιπρόσωπος LIFECORD για την Ελλάδα